Nederlands  Deutsch

Disclaimer - Macrolux

Ondanks dat aan het samenstellen van de inhoud van deze website veel aandacht is besteedt, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie (na verloop van tijd) verandert, niet (meer) juist of onvolledig is. Macrolux is daarom niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website te vinden informatie en nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website te vinden informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Macrolux bv houd rekening met de privacy van de gebruikers van de website. Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief of door het contactformulier in te vullen, verstrekt u gegevens over uzelf. Macrolux is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief of om met u in contact te komen wanneer u het contactformulier in heeft gevuld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven. In de nieuwsbrieven is hiervoor een link te vinden.

Deze website bevat links naar websites van andere organisaties en instellingen. Macrolux bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle intellectueel eigendomsrechten ten aanzien van op deze website geplaatste inhoud behoren aan Macrolux bv toe.